Grootste meteen leverbare assortiment van Europa!
Gratis ver- en retourzending  
30 dagen retourrecht  
Gratis eyeshaker bij jouw bestelling  
laat alle resultaten zien
0
Winkelwagentje
 
Jouw winkelwagentje is nog leeg.
0
0
Zonnebrillen
Correctiebrillen

Algemene Verkoopvoorwaarden

Startpagina  > Algemene Verkoopvoorwaarden
Algemene Verkoopvoorwaarden
 

1 TOEPASSINGSGEBIED

(1) Voor overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van roerende goederen (hierna "waren" genoemd) tussen u als klant en ons, Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a, 20251 Hamburg, zijn uitsluitend de volgende algemene voorwaarden van toepassing (hierna "AV" genoemd) en dat in de versie die geldig was op het moment van het sluiten van het contract. Uw afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij we uitdrukkelijk akkoord gaan met de geldigheid ervan. (2) Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als u een consument bent in de zin van 13 BGB. Een consument in de zin van 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek) is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch als zelfstandige beroepsuitoefening op te vatten zijn.

2 AANBIEDING, BESTELPROCES EN HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

(1) De voorstelling van onze producten in onze online shop, in brochures, advertenties en ander advertentiemateriaal evenals in onze shop in Hamburg, Duitsland, vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging om uw aanbod in te dienen (zogenaamd invitatio ad offerendum). (2) U bestelt in onze online shop door deze stappen te volgen:- Door op de knop "in de winkelwagen" of "op recept bestellen" te klikken, plaatst u het gewenste artikel vrijblijvend in uw winkelwagen.

 • Door de muis over de knop "Winkelwagen" te bewegen (de zogenaamde mouseover), kunt u uw geselecteerde producten bekijken en artikelen verwijderen.
 • Het bestelproces voor de producten in de winkelwagen kan worden gestart door op de knop „Naar betalen“ te klikken.
 • Als onderdeel van het bestelproces voert u uw factuur- en leveradres in als een nieuwe klant.
 • U kunt vervolgens een betaalmethode kiezen en in de volgende stap een verzendmethode. Hier is een eventuele wijziging van het leveradres mogelijk.
 • In de laatste stap kunt u uw bestelling controleren en een tegoedboncode invoeren. Als alle informatie correct is, accepteert u onze algemene voorwaarden door een vinkje te plaatsen en kennis te nemen van de informatie met betrekking tot uw wettelijke herroepingsrecht.
 • Door vervolgens op de knop "Kopen" te klikken, geeft u een bindende bestelling op voor de waren in uw winkelwagen.

(3) Contract afsluiten Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk na verzending van uw bestelling per e-mail (ontvangstbevestiging). De ontvangstbevestiging is geen acceptatie van het koopcontract. Het koopcontract wordt alleen gesloten wanneer we uw online bestelling accepteren en u een afzonderlijke orderbevestiging per e-mail sturen of door de goederen binnen vijf dagen aan u te leveren. (4) We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden incl. annuleringsvoorwaarden per e-mail toe. U kunt onze algemene voorwaarden hier op elk gewenst moment bekijken. Bestellingen uit het verleden kunnen worden bekeken in uw online klantenaccount.

3 PRIJZEN

(1) Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Het bedrag van de verzendkosten, die door u worden gedragen, staat vermeld in onze verzendlijst. (2) Voor de levering gelden onze prijzen in de valuta van uw keuze, die op het moment van bestelling aangegeven zijn. Alle prijzen zijn inclusief wettelijke btw geldend voor een verzending naar landen van de Europese Unie. Bij verzending naar landen buiten de Europese Unie brengen wij geen btw in rekening. U bent echter aansprakelijk voor alle geldende invoerbelasting en andere douanerechten in het land waarin u de waren door ons laat leveren. Bij verzending naar Zwitserland nemen wij voor u alle geldende btw en alle douanerechten voor onze rekening, dat betekent dat naast de prijs in de nationale valuta en de verzendkosten er geen andere kosten voor u in rekening gebracht worden.

4 BETAALMETHODEN, LEVERING, VERZENDING

(1) Zodra de koopovereenkomst tot stand komt, is de koopprijs in zijn geheel opeisbaar, voor zover hieronder in de alinea’s 2 tot 4 niet anders wordt bepaald (2) U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:

 • Creditcard: Momenteel accepteren we de volgende kaarten: Visa, Mastercard, American Express.
 • PayPal (meer informatie over betaling via Paypal is te vinden op www.paypal.de)
 • iDeal
 • Koop op rekening overeenkomstig paragraaf 3
 • Vooruitbetaling: vooruitbetalingen zijn binnen 10 werkdagen na ontvangst van onze opdrachtbevestiging te voldoen. Indien de betaling na 21 dagen niet op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt de bestelling automatisch geannuleerd)
 • Onder rembours (kosten 7,90 €)

(3) Bij een koop op rekening is het factuurbedrag aan onze externe partner Klarna te voldoen op de dag die de op de factuur vermeld staat (20 of 30 kalenderdagen na de factuurdatum). De betaalmethode Koop op rekening bestaat niet voor alle aanbiedingen en vereist onder andere een succesvolle kredietcontrole door Klarna. Als de klant na het controleren van de kredietwaardigheid voor bepaalde aanbiedingen op rekening mag kopen, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met Klarna, aan wie wij de betalingsaanvraag toewijzen. We blijven verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (zoals waren, levertijd, verzending), retourneren, klachten en herroepingen bij aankoop via Klarna. (4) De levering vindt plaats na ontvangst van de betaling, onder rembours of voor zover wij van de door u gekozen aanbieder van betalingsdiensten een bevestiging van de risico-overname hebben ontvangen. (5) Tenzij partijen hierover een uitdrukkelijke afspraak hebben gemaakt, kiezen wij naar eigen inzicht de wijze van verzending, de route en de vervoerder. (6) In geval van vertraging van de levering wordt u hierover onmiddellijk geïnformeerd.

5 SCHULDVERGELIJKING

U kunt alleen een beroep op schuldvergelijking doen, indien uw vorderingen onbetwist en rechtsgeldig zijn en op grond van vorderingen die uit dezelfde rechtsbetrekking voortvloeien.

6 HERROEPINGSRECHT

Wanneer u de waren in onze webwinkel hebt besteld, hebt u het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht U mag de ontvangen goederen zonder opgave van reden binnen 30 dagen aan ons retourneren. De termijn vangt aan bij de levering van de goederen aan u of een door u aangeduide derde partij. Om uw herroepingsrecht geldend te maken, moet u de waren terugsturen aan: Edeloptics GmbH Straßenbahnring 19a 20251 Hamburg Duitsland Tel .: +31 85 107 0807 Fax: +49 40 689878-828 E-mail: info@edel-optics.nl

en ons een schriftelijke verklaring toesturen (bijv. brief per post, fax of e-mail) waarin u aangeeft dat u van uw herroepingsrecht gebruik maakt. U kunt desgewenst het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping gebruiken. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige schriftelijke verzending van het verzoek tot herroeping.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, zullen wij u alle ontvangen betalingen terugbetalen (onmiddellijk en uiterlijk 30 dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van annulering van dit contract is ontvangen), inclusief eventuele toepasselijke bezorgkosten (anders dan de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan die wij aanbieden ofwel standaardlevering. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode als die, die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de waren terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de waren hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de waren onmiddellijk en in elk geval uiterlijk 30 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract aan ons retourneren. Wij dragen de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de waren. Indien u ons de ontvangen waren niet volledig of in slechtere toestand terugbezorgt, of in het geval van gebruikssporen, dient u ons hiervoor mogelijk een vergoeding te betalen. Voor de aantasting van de waren en voor het gebruik dient u enkel een vergoeding te betalen voor zover het gebruik of de aantasting het gevolg is van een behandeling van de waren die buiten de controle van de eigenschappen en de werking daarvan valt. Onder "controle van de eigenschappen en de werking" verstaat men het testen en uitproberen van de betreffende waren zoals dat in de winkel mogelijk en gebruikelijk is. Uitsluiting herroepingsrecht Het herroepingsrecht is niet van toepassing op waren die duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften.

Voorbeeld herroeping: Als u het contract will herroepen, kunt u de volgende tekst gebruiken, invullen en terugsturen naar:

Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a

20251 Hamburg

Duitsland Tel.: +31 85 107 0807 Fax: +49 40 689878 828 E-mail: info@edel-optics.nl Ik / wij () herroepen hierbij het door mij / ons gesloten contract () voor de aankoop van de volgende waren () / het verlenen van de volgende service (): Besteld op () / ontvangen op () :

Naam van de consument (en) Adres van de consument (en) Handtekening van de consument (alleen bij kennisgeving op papier) (en) datum

(*) Schrappen wat niet past

7 EIGENDOM

Wij blijven eigenaar van de waren tot de volledige betaling van de aankoopprijs betaald is.

8 GARANTIE, GARANTIE

(1) Voor de waren die in onze winkel worden aangeboden, bestaan de wettelijke garantierechten. (2) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die door u is veroorzaakt of defecten als gevolg van onjuist gebruik, bewaring of bediening. U hebt geen recht op schadevergoeding indien u het gebrek zelf hebt hersteld of hebt laten herstellen, zonder ons daaraan voorafgaand een passende hersteltermijn gegeven te hebben.

9 SLOTBEPALINGEN

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van het VN-verkooprecht. (2) Bij bestelling in de webwinkel hebt u de mogelijkheid om als taal van de overeenkomst Nederlands te kiezen. Indien u de koopwaar in onze winkel in Hamburg, Duitsland koopt, is Duits de taal van de overeenkomst. (3) Tenzij u een algemene jurisdictie in Duitsland hebt, uw woonplaats van Duitsland naar een ander land heeft verplaatst of uw woonplaats niet bekend is op het moment dat de klacht wordt ingediend, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met dit contract Hamburg / Duitsland. (3) Als enige aspecten van deze voorwaarden ongeldig zouden blijken, blijft de rest van het contract geldig. In plaats van de ongeldige aspecten zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing. Stand 16.5.2018

Edeloptics GmbH Straßenbahnring 19a 20251 Hamburg Duitsland Telefoon: +31 85 107 0807 Fax: +49 40 689878-828 E-mail: info@edel-optics.nl Internet: www.edel-optics.nl

Geautoriseerde algemeen directeur: Dennis Martens Griffie: rechtbank Hamburg Registratienummer: HRB 108926 Btw-identificatienummer: DE264070174 EU-platform voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr


Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr